ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. กรณีพิเศษ

 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขยายเวลาการรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ  ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครได้ตามเอกสารข้างล่างนี้  หมายเหตุ   ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์ ให้ใช้ฉบับที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

รับสมัครกรณีพิเศษ (ขยายเวลา)jpg_Page2

ใบรับรองแพทย์ สมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ

ใบรับรองแพทย์กรณีพิเศษjpg_Page1

ประกาศการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

รับสมัครกรณีพิเศษ (ขยายเวลา)jpg_Page4ใบรับรองแพทย์ สมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

ใบรับรองแพทย์ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page1