การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศการให้ทุนฯ ตามไฟล์ที่แนบนี้

ประกาศการให้ทุน