การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

 มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2562 ท่านที่สนใจสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดประกาศ และแบบขอรับทุนการศึกษา ได้ตามไฟล์นี้  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ในเวลาราชการ

ทุนการศึกษาบุตรฯ-2562.pdf