การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี จะมีพิธีเปิดการจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก และส่งแบบตอบรับฯได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี   ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

img659jpg_Page1img660jpg_Page1