การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 2563

รับสมัครกรณีพิเศษ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีไปจนถึง 60 ปี (นับถึงเดือนธันวาคม 2563) ซึ่งไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 15 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาทำการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตามที่แนบนี้

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 2563