การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

รับสมัครกรณีพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปีการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลาทางการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุเกิน 35 ปี ไปจนถึง 60 ปี  (นับถึงเดือนธันวาคม 2563) ซึ่งไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน เปิดรับสมัคร 16 เมษายน 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 08.30 น. – 15.00 น. ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครได้ดังไฟล์ที่แนบนี้

แบบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษ

 แบบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

เอกสารประกอบสำหรับการสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เอกสารประกอบ