การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.) ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  จัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีกำหนดตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 12.00 น.ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี และ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 12.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ท่านที่สนใจกรุณาลงชื่อในแบบสำรวจและส่งให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ 

การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564