การจองหอพัก สกสค.แบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. จัดทำระบบการจองหอพัก สกสค.แบบออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ระบบผ่าน  “www.otep-hotel.com” ซึ่งจะเปิดให้เข้าจองที่พักผ่านระบบออนไลน์  ได้ตั้งแต่ วันที่  1  เมษายน  2563  เป็นต้นไป
การจองที่พัก