สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติพนักงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร “การพัฒนาและประเมินพนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

li8TvvjtXa_1507695781

m9olpNnjh0_1507695781