สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.รวมพลังแห่งความภักดีทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ggsYmhNGth_1480320435