ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้คัดเลือกบุคคล /หน่วยงานเพื่อให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามไฟล์รายชื่อที่แนบมานี้

ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-001 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-002 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-003 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-004 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-005 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-006 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-007 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-008 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-009 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-010 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-011 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-012 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-013 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-014 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-015 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-016 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-017 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-018 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-019 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-020 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-021 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-022 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-023ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563-024