ติมตามชมประเด็นร้อน “ปัญหาหนี้สินครู”ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

ดร. พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พูดในประเด็น “ปัญหาหนี้สินครู” ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่วงข่าวเที่ยง เวลา 12.00 น. – 13.00  น. และช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 18.00 น. – 19.00 น.

Zeq0XxM49I_1484119894