ข่าว สกสค.ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๘๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

Ni8PDsYKQ5_1509329669