ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปีที่ 13 ฉบับที่ 232 ประจำเดือนธันวาคม

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และกระทรวงศึกษาธิการร่วมกิจกรรมตักบาตร และทำความสะอาด(Big cleaning day)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9fWgZAjt8a_1482373104

gpgDt5hCz5_1482373104