สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรม”Big Cleaning Day ป้องกันไวร้ส COVID-19″

จิตอาสา15กย63(1) จิตอาสา15กย63(2)