ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี
115 หมู่ที่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  25230
โทรศัพท์ 0 3748 0356-7
โทรสาร 0 3748 0357
Email : prachinburi@otep.mail.go.th